DIE GROOT WIT TROON

Rev 20:11  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 

Die Groot Wit Troon is opsigself ʼn simbool van heiligheid en as Regter van Hom wat op die troon sit. Hierdie Laaste Oordeel is figuurlik, daar is nie ʼn eintlike troon nie. Die hemel en aarde vlug nie letterlik weg nie, dit is nie die vernietiging nie, maar die restourasie van die Heelal word hier gewys. Alle individue wat nog altyd gelewe het sien ons voor die troon.

DIE TWEEDE EWIGE DOOD

Rev 20:12  En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. :13  En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 

Die Boeke wat oopgemaak word is simbole van die goddelike geheue, God ken alles en vergeet nooit, God vergewe ons sonde en daar is ons belofte dat ons sonde, eens vergewe sal nie herroep word vir toekomstige straf nie. Die oordeel sal geskied in een geweldige moment. Die wat voor die Regter verskyn sal deur hulle eie gewete beoordeel word en sal vlug voor die aangesig om hulleself wegsteek van Hom wat op die troon sit. Die oordeel sal oor wees in een onmeetbare moment

DIE TWEEDE DOOD

Rev 20:14  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.:15  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. 

Die poel van vuur is simbolies. Natuurlike vuur hou nie vrees in vir die gees nie. Heb 1:7  En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme; God se engele is Sy dienaars van vuurvlamme. Daar is nie ʼn natuurlike vlam nie want daar is nie ʼn atmosfeer om dit te voed nie, die vuur vir die bose kan nie ʼn fisiese vlam wees nie. Die vuur van hel is die verterende vuur van God se geregtigheid. Mal 3:2  Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as Hy verskyn? Want Hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. God regeer net so veel in hel as in die hemel. Ons kan nie die bose se toestand van eindelose pyniging begryp nie. Daar is geen aktiewe sonde in die hel nie, net stilte. Elke knie sal buig en tong bely en niks kan herstel word nie, daar is geen oorbrugging van die hel na die hemel soos ons weet uit Lazarus en die ryk man in die hemel. Ons weet gedeeltelik nou en God maak nie alles  bekend nie. Al die teenstanders van die waarheid sal as leuenaars bewys word. Luk 10:20  Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Ons is onuitwisbaar in die heilige Wese opgeskryf as verlostes. Hy ken ons almal, maar die lot van die wat die Here in Oordeel sê: “Ek ken julle nie” is die verdiende lot wat almal sal erken en God eer uit die hel. Wie so ʼn Offer verwerp het van God-Mens op die kruis, roep daardie bloed uit vir vergelding vir ewig en die wat die Offer omhels het roep daardie bloed vergiffenis uit vir ewig. Sonder bloed was daar nie vergiffenis van sonde nie.