Wie het die Verduideling oor Openbaring geskryf?

Die verduideliking met illistrasies is op Powerpoint beskikbaar, hierdie is net die geskrewe verduideliking indien die volledige verduideliking verlang word kontak: njhengelbrecht@gmail.com vir die Powerpoint voorlegging.

Daar is nie ʼn persoonlike getuienis van die sondaar wat die Boek geskryf het nie. Ek getuig net van Hom, sy geliefde Bruidegom en Verlosser wat hom vlekkeloos afgewas het met Sy Bloed, want Hy het die sondaar lief en Sy lewe vir hom gegee. Salomo kon die lof van die Een besing: Ek is my beminde s’n, en my beminde is myne—hy wat herder is onder die lelies.

Die vraag sal wees: Kan ek die Boek lees en vertrou dat dit Skriftuurlik is. Is daar nuwe Openbaring in die Boek? Wat is die skrywer se kwalifikasie en getuienis? Is hy gevul met die Heilige Gees? Kortliks die antwoord.

EK het ʼn Meesters graad in Tegnologie sodat navorsing is vir my tweede natuur en ek was aanvaar by Potchefstroomse Teologiese Skool vir ʼn Meesters graad in Teologie en Professor Amie van Wyk my promotor. Met Amie van Wyk se siekte het ek my Promotor verander en eerder ʼn webwerf begin want die algemene Christen lees nie akademiese leesstof nie. Daarom is die werk nie akademies in terme van verwysings nie sodat dit maklik gelees kan word en beskikbaar kan wees vir die Christen op die kuber ruimte. Dan was daar sending konferensies wat ek gereël het, sending missies na Mosambiek en Zambië waar ek groepe geneem het. Saam met dr. Bennie Wolfaard was ek ʼn fasiliteerder vir „Hoe Om die Bybel te Interpreteer” wat vandag Veritas Kollege bestuur.

Na ʼn Pinkster agtergrond van veertig jaar; ʼn goddelike Oupa Pastoor van my Ma se kant wat ʼn blywende indruk op my gemaak het, ʼn Ouma van my Pa se kant, wat dreunend in die nagte gestoei het met God vir my verlossing en God nie laat gaan het, totdat die sondaar verlos was nie, het iets wonderbaarliks gebeur. Dit was asof iets nie geklop het met dit wat die dogma van Pinkster bied en die realiteit van die Christelike lewe nie. Weereens het ek die Bybel deurgelees, die keer ʼn paar maal op my knieë en ek het Gereformeerde dogma ontdek, die hemel het geestelik oopgegaan om die Ware Jesus Christus wat geopenbaar is in Openbaring te hoor en te sien. By dominee Kobus Genis het Kobus vir my ʼn groot versameling teologiese boeke gegee wat ʼn vorige predikant by hom gelaat het. Daar was Vos, Ridderbos, Berkhof, Bavinck, Luther, Calvyn, Ursinus en baie ander wat ek opgeslurp het en waarlik; het die lig opgegaan soos vir Luther en ek het deurgestap na die hemelse stad daarbo en my oë nie meer gevestig op die aarde nie.

Die geïllustreerde „boek”, is nie my werk nie, alhoewel daar baie bydraes is van persoonlike ondervinding, is meeste die werk van dooie teoloë se werke en bydraes wat die akkreditasie het vir die interpretasie van Openbaring. Dit kan dan met ʼn geruste hart gelees word, dat dit wat geskrywe is kom nie van wantrouige oorsprong nie. Niks is nuut in die Boek nie, dit is net die Oue Nuut gemaak.

Dit is die skrywer se gebed dat diegene wat dit lees ook opnuut gevul sal wees met die Gees van Openbaring en in die dae van die Groot Afval die Tye sal kan onderskei waar die Kerk se getuienis donker tye beleef en sterk standpunt sal inneem vir die Waarheid eens oorgelewer aan die Heiliges. Ook is dit die gebed dat hulle die Seën sal ondervind wat belowe is in Openbaring en dat die Oue Nuut Gemaak sal word want daar is nie Nuwe Openbaring as dit wat Jesus Christus VOLBRING HET OP DIE KRUIS VAN GOLGOTA NIE.

In Geloof Alleen, in Jesus Christus Alleen, Alleen Tot die Eer van God Alleen

Nico