Afrikaanse artikels

110 of 101 items

DIE SKRYWER VAN DIE SIMBOLIESE VERDUIDELIKING VAN OPENBARING

by rohan

Wie het die Verduideling oor Openbaring geskryf? Die verduideliking met illistrasies is op Powerpoint beskikbaar, hierdie is net die geskrewe verduideliking indien die volledige verduideliking verlang word kontak: njhengelbrecht@gmail.com vir die Powerpoint voorlegging. Daar is nie ʼn persoonlike getuienis van die sondaar wat die Boek geskryf het nie. Ek getuig net van Hom, sy geliefde Bruidegom en […]

HOOFSTUK 25 DIE BOOM VAN DIE LEWE DIE EWIGHEID

by rohan

DIE LENGTE BREEDTE EN DIEPTE VAN GOD SE GENADE Rev 21:15  En hy wat met my gespreek het, het ‘n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. :16  En die stad het vierkantig gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die […]

HOOFSTUK 24 OPENBARING 21 DIE NUWE HEMEL EN NUWE AARDE

by rohan

DIE NUWE HEMEL EN DIE NUWE AARDE Hoe onvoltooid sou die Bybel gewees het sonder hierdie laaste 2 hoofstukke nie. Hier word geopenbaar wat ons toekomstige staat sal wees waarna die hele Skepping smag. Hier kry ons ʼn mistige maar kort blik op die heerlikheid wat wag. Ons bly in die veld van beelde. Die […]

HOOFSTUK 24 DIE GROOT WIT TROON EN TWEEDE DOOD

by rohan

DIE GROOT WIT TROON Rev 20:11  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.  Die Groot Wit Troon is opsigself ʼn simbool van heiligheid en as Regter van Hom wat […]

HOOFSTUK 23 DIE LAASTE OORDEEL

by rohan

DIE GROOT AFVAL Vs, 9 en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.  Rev 20:10  En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. […]

HOOFSTUK 23 DIE GROOT AFVAL

by rohan

DIE GROOT AFVAL Vs, 9 en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.  Rev 20:10  En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. […]

HOOFSTUK 22 DIE FINALE OORDEEL

by rohan

DIE FINALE OORLOG EN DIE  FINALE VELDSLAG Rev 20:8  en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. :9  En hulle het opgekom oor […]

HOOFSTUK 22 DIE LOSLATING VAN SATAN

by rohan

DIE LOSLATING VAN SATAN Rev 20:7  En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;  Ons weet wat die binding van Satan is, nou kyk ons na die ontbinding of loslating. Dit is duidelik dat dit die finale fase van Satan se lang geskiedenis inlyf as die Teenstander van […]

HOOFSTUK 21 OPENBARING 20 DIE BINDING VAN SATAN EN DIE DUISEND JAAR

by rohan

DIE BINDING VAN SATAN Hierdie hoofstuk moet ons uit die staanspoor begryp as ʼn vars en finale opsomming van al die gebeurtenisse van die Boek van Openbaring. Hoofstuk 20-22 is die oordeel en ewigheid. Die sewende literêre deel. Ons gaan twee belangrike dele behandel, die Bind van Satan en die duisend jaar tydperk. Hoofstuk 20 is […]

HOOFSTUK 19 OPENBARING 19 DIE KONING KOM DIE FINALE OORDEEL

by rohan

DIE KONING VAN KONINGS EN HERE VAN HERE Rev 19:11  Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.  Hierdie PERD het ons al voorheen aanskou in Openbaring 6 wat voortgaan op Sy […]