Beelde en Prentjies.

Die Aard Van Simbole En Tekens

Inleiding

Wat ek hier sê is niks nuuts nie, geen nuwe insig of openbaring nie, maar ou insig nuut gemaak.

God openbaar Homself net gedeeltelik aan ons. Vanaf voor die Skepping geskied die openbaring progressief deur die Verlossings betrokkenheid plan met die mens volgens God se ewige Raad. Die Kroon van die openbaring se vervulling in die koms van die beloofde Messias en Sy Kruisiging as volle God en volle Mens word eers duidelik na Jesus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees. Die ware Koninkryk van God en die Hemele bestaan uit al die uitverkorenes van die geloof, ʼn oorblyfsel uit elke stam en nasie vanaf die Skepping met die simboliese Oue, die skaduwee in die bloed van die diere lam, na die Nuwe Verbonds vervulling in die bloed van die volle God en volle Mens, die vlekkelose Lam van God. Ons kan dit slegs sien, en ingaan, deur ʼn God gegewe besnede hart van vlees en die bad van die wedergeboorte, (Joh. 3) die wet van klip nou ingegraveer in ons gees Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; deur die genade in onse Here Jesus Christus.

Teologie deel essensieel met die waarhede wat die mens nie besit nie maar moet gegee word en omrede dit met waarhede deel wat nie die resultaat van menslike denke is nie maar wat geopenbaar word deur God. Mt. 16:17; 1 Cor. 12:3; Gal. 1:11). Die besondere openbarings het dit God beskore om dit in simbole bekend te maak wat met die Skepping gegee is, maar deur ‘n openbaring van Jesus Christus.

Historiese Gebeure Wys Na Toekomstige Realiteit.

Historiese verhale in die Bybel was skaduwees, tipes van wat sou kom, sy vervulling in die Geestelike. Die een is histories en konkreet en die ander een die vervulde geestelike.

Voorbeeld 1. Kortliks kan ons net kyk na die eerste Paradys; wat die teenwoordigheid van God was sonder die teenwoordigheid van sonde waaruit die mens deur ongehoorsaamheid uitgewerp was in ʼn status corruptionus (totaal verdorwe) non posse non pecarre, (nie in staat om nie te sondig nie.) Die Boom van Lewe was in die eerste Paradys. Dit dui weer op die ewige geestelike Paradys; na die vervulling van God se belofte van versoening in Genesis 3:15 waar God weereens vir ewig teenwoordig sal wees sonder die teenwoordigheid van sonde. Die Boom van Lewe is vir ewig daar. (Ons Verlosser) Die blare van die Boom; wat die literaliste sê, sal die geaborteerde babas in die ewigheid voed deur hulle Christen Mammas om hulle aan die lewe te hou. Tot sover gaan die literaliste om die geestelike te vernietig. Nee, die Boom van die Lewe is onse Here en God.

Die mens sal in die hiernamaals (Paradys) in die status gloria (verheerlik) en status non posse peccare wees; (nie in staat om te sondig) nie. In die eerste Paradys het God die Satan toegelaat dat die mens in sy status Integritatus (met die moontlikheid om te sondig) versoek word, die tweede Paradys is die Satan vir ewig verwyder en kan die mens nie versoek nie of versoek word nie.

Voorbeeld 2. Ons kan nog een voorbeeld gebruik, die van Israel se uittog uit Egipte.

Mat_2:15 En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: Uit Egipte het Ek my Seun geroep. 

Jesus was vir sewe jaar in Egipte en dit het die profeet Hosea gesien; dat in die tipe van die Eersgebore Israel verlos deur die middelaar tipe, Moses, uit Egipte, dit vervul was met die tweede Israel Jesus Christus, wat uit Egipte gekom het om Sy volk, sy skape te kom verlos as die ewige Middelaar.

Exo 4:22  Dan moet jy vir Farao sê: So spreek die HERE: My eersgebore seun is Israel.

Die eerste is die vleeslike seun, Israel, die tweede Israel; is die Seun van God, onse Here wat die geestelike ware Israel is, die Israel van God in Sy Seun Jesus die Christus, die Koninkryk van die Hemele en van God, die Kerk, die Volk, die Skape van Sy weide uit die hele wêreld, (ʼn oorblyfsel uit alle nasies). Waarom dit nie Kain was nie, die vlees, maar die tweede geborene Abel, Adam nie maar die tweede Adam, Ismael nie maar Isak, Esau nie maar Jakob, en so kan ons aangaan, het vir my betekeniswaarde.

Ecc 1:9  Wat gewees het, dit sal daar weer wees; en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks nuuts onder die son nie.

Verlossing geskied vir almal uit geestelike Egipte.

Dit is alles Volbring

Dit is die openbaring wat die briewe in die Nuwe vir ons duidelik maak. Die Evangelies gaan alles oor Jesus Christus (Verlosser), die Een wat gekom het en alles vervul het waarvan Moses en die Profete geskryf het maar waarvan die Apostels die ware betekenis eers begryp het na Jesus se dood en die taak gehad het om alles te openbaar en daardie boodskap te bring; met die Helper, die Heilige Gees want ons is nie wees agtergelaat nie. Die Blye Tyding. Nou, in die Geestelike Verbond het die Apostels wat ook Profete was die geestelike vervulde profesieë verduidelik en voltooi en afgesluit met die Openbaring van Jesus Christus. Petrus was die een wat God gebruik het om aan hom deur ʼn visioen van onreine diere, te openbaar dat God se volk nie net vir Jode beskore is nie maar sommige uit die hele wêreld is die ware volk, die ware Israel van God. (alle volkere en heidene). Hier het Petrus ʼn besondere rol vervul dat daar nie vir die Jode ʼn ander verlossings plan is nie as in Jesus Christus. Maar,  vir die Heidene, dieselfde plan as die Jode, en natuurlik: slegs in Jesus Christus. Anders gestel: die Jode het net een verlossings plan en dit is soos die Heidene. Dit is hierdie fondasie (Rots) van die belydenis waarop die kerk gebou is. Petrus is nie die Rots nie. Dit is hierdie boodskap van diepe spiritualiteit soos die hervormers dit ervaar het, soos die eerste bekeerlinge dit ervaar het wat vreugde van verlossing gebring het. Vandag is baie van daardie eerste vreugde verloor in die eenvoudige, dog diepe reformatoriese begrip en wil die hedendaagse Reformatore weer die entoesiasme met nuwe strategieë weer lewend maak maar ongelukkig word daar gevry na die lae vlak van Charismate deur die YRR, Jong, Rustelose Reformatore in plaas van die beproefde strategieë, die oue weer nuut te maak. Natuurlik kom daardie vernuwing van die fondasie van die Apostels en Profete en Jesus Christus die hoeksteen slegs van God, as dit Hom behaag en nie van die mens se vermoë nie en strategieë nie. Ons wag op die Here en nie op die volgende fenomeen nie. Die nuwe beweging onder Reformatore, die YRR is maar postmillennialisties omrede hulle self nou Triomferend wil word. Dit is alles en word alles volbring deur die Raad van God.

Die put is diep waaruit die gereformeerdes geheimenisse skep, die literaliste skep vlak, die Charismate skep die skuim af op die oppervlakte. Reformatore, of liewers moet ek vra: Christene, moet nie julle emmer neem en die skuim van die besoedelde water van die Charismate skep nie.

Simboliek In Die Erfenis Van Kultuur.

In die 1970’s het ek navorsing gedoen om die evangelie te verbind aan die fabels van die Zulu kultuur, na aanleiding van baie sendelinge wat die verhaal van die Bybel gekoppel het aan primitiewe (simboliese oorlewerings in die vorm van fabels) stamme en sukses bereik het met die evangelie. Onder andere; die Vredeskind (Peace Child) , Don Richardson) wat sommige mee vertroud is, dan die piesangboom met sy vrug wat lyk soos bladsye van ʼn boek en die oorlewering dat die God sal daaruit te voorskyn kom in ʼn Amasone stam. Ook die oorlewering van die Peerboom met sy vrug in die Chinese kultuur wat die ewige lewe bevat want die Chi (gees of wind) is daarin. Deur die evangelie te verduidelik aan die kulture het die evangelie gou aanvaarbaar gewees vir baie wat sulke vervullings verwag. Met die Zulu kultuur wat vertel dat die God van die Bybel is vir die witmense is daar ook so ʼn verbintenis. Met gesprek met ʼn ou Zulu Indoena wat Professoraatskap by die Tegniese Universiteit van Natal beklee het, het ons gepraat oor Simbole en die betekenis daarvan. Die Indoena het geweet van simbole en betekenisse maar nie die fabel geken wat ek in ʼn sendeling se boek van die 1700 gelees het nie. Hier is die verhaal.

Die groot Nkulunkulu (Oudste van Dae) het ʼn seun gehad bo in die hemel. Die firmament wat ons in die nag sien met die melkweg is gate wat deur die bedekking getrap is en die lig van die hemel deurskyn. Die melkweg is die beestekraal waar baie gate is. Een dag het die man op die groot wit bees van Nkulunkulu gery wat hy nie mag nie, die ander beeste was nie tabu nie. God het toe aan die man ʼn riet (lewe) aan sy maag vasgemaak, waar die naelstring nou die wond wys en hom laat sak tot op die aarde. Na baie jare het God gesien die man is te alleen en het vir hom ʼn vrou laat sak. Hierdie illustrasie kan gegee word met sending dat God nie ʼn aannemer is van die persoon nie. Die vraag is of in die verre verlede dit boodskap van die Skepping die afgesonderde nasie bereik het en hulle so oorlewering vertel het, of was dit bonatuurlike inligting sodat wanneer die evangelie hulle eendag bereik dit die ware lig en vervulling bring, kan ons net spekuleer. Die boek oor die verhaal is beskikbaar by die Universiteit Pretoria se biblioteek.

Simboliek in kulture speel ʼn belangrike rol vir kommunikasie van spirituele openbarings.

Simboliek Is Gegee Met Die Skepping

Adam en Eva as volwasse geskapenes is ook geskape met ʼn volle begrip van simbole en die betekenis. As jy diere en kinders name gee moet jy tog geletterd wees. Eva en Adam het hulle derde Kind die naam Set gegee wat beteken: “aangestelde een” (Cruden), ander vertaal Set as die “gesalfde”, die een in wie se nasate die Saad sal wees, die Verlosser. Jesus meen Verlosser, so name het ʼn belangrike simbool gewees wat toekomstige vervulde profetiese uitsprake was en nie net dit nie maar diegene wat daardie Hoop gehad het se geloof het hulle regverdig wanneer hulle vooruit gekyk het na ʼn Kruis, na ʼn versoenings offer tussen God en mens deur die Saad.

Ons gebruik nie die Naam as ʼn towerstaf nie maar dit is die simboliese betekenis daarvan, wat sit agter Die Naam, die geloof in die vervulling soos die Verlosser wat bonatuurlik geopenbaar is wat vir ons betekenis het. Dit is genoeg oor Name as simbole. Een van die afgewaterde kentekens van die Charismatiese kerke is sy ongerespekteerde gebruik van die naam van die Tweede Persoon van die Heilige Drie Eenheid. Hy word omtrent altyd aangespreek as “Jesus”, sonder die titel van Here. “Wonderlike Jesus” hoor ons gereeld in Pinkster kerke, en dit is nie ʼn substituut vir Christus en die Here soos Paulus Hom aangespreek het nie. Die ongerespekteerde en emosionele gebruik van die Here se menslike naam, veral in die honky-tonk koortjies en kontemporêre ritmes van drugs, drank en seks, soms met “heavy metal”, is ʼn afgryslike kommentaar op die staat van die Christelike kerk in hierdie latere dae. ʼn Sendelings vriend van my in Zambia vertel my van die kragtige Naam van Jesus. Hy was in ʼn hysbak vol mense, toe skreeu hy “Jesus”, toe spring almal uit by die volgende vloer. Dit is snaaks.

Met hulle simboliese en verbale kommunikasie, was daar ʼn direkte nasaat wat beide vir Noag en Adam geken het wat verbaal ʼn direkte oorvertelling gehad het van Adam en Eva en van die Skepping.  Sem het 75 jaar gelewe nadat Abraham Kanaän binnegegaan het. Daar was oorvleueling van geslagte, of daar simboliek (skrif) was in Adam se tyd is nie te betwyfel nie maar oorvertellings was noukeurig gedoen. In Abraham se tyd was daar klei tafel biblioteke, wiskunde en sterrekunde. Ons is geensins meer intelligent as diegene wat in Abraham se tyd gelewe het nie. Wanneer jy wiskunde op ʼn klei tablet doen, is dit dan minder intelligent as op papier of op ʼn rekenaar? Intelligensie is nie afhanklik van tegnologiese ontwikkeling nie, veral geestelike intelligensie, ons kry ook geestelike armoediges. Nie dat enigeen kan roem nie want wat het ons wat ons nie gekry het nie, slegs God kry die eer. Ons sukkel nog om Paulus se teologie te ontleed. Wee die een tog wat ewige Koning Jesus Christus weer op Dawid se aardse troon wil sit.

Semantieke Diskoers Analisering

Die Bybel is vol van simbole, of kom ek noem dit prentjies, woorde is simbole en vorm prentjies in ons bewussyn, semantiek is die bestudering van die betekenis van daardie simbole. Elke woord en taal is ʼn simbool. ʼn Simbool word gewoonlik slegs uitgeken binne ‘n spesifieke kultuur, godsdiens of dissipline. Ons gebruik hierdie simbole om te kommunikeer, om idees en konsepte oor te dra. Die Chinese skrif is ʼn kunswerk van duisende simbole wat betekenis het. Die verskillende tone is soos musikale note wat dieselfde simbool iets heeltemal anders laat beteken. Dit is nie primitief nie maar ʼn verhewe kommunikasie gekombineer met verskillende toonhoogtes wat se onstaan terug dateer is vir 6000 jaar, een van die tale wat verwarring gesaai het met die bou van die Toring van Babel. Kan jy jou voorstel, die chaos. Hebreeuse skrif het ooreenkomste met eenvoudige Chinees of visa versa. Soos ons die woorde in Grieks en Hebreeus as simbole beskou dan is die betekenis daarvan tog belangriker as die grammatika historiese interpretasie. Betekenis is belangriker as grammatika. Wat het die simbole vir die Ou Testament beteken, en hoe het die vroeëre kerk dit begryp wat vertroud was met die simboliek? Ons moet dus die betekenis soek in die Bybel, waar het dit voorgekom in die verlede, Skrif verklaar Skrif en is sy eie woordeboek. Die simbole was eiesoortig in die kultuur van God se volk en dit is daar waar ons die betekenis moet navors.

Moderne ontwikkeling van Taalkundiges het ʼn groot bydrae gemaak met betekenis van perikope in hulle verskillende genres in die Bybel. Prof. J Louw se Griekse Lexicon is gebaseer op Semantieke Domeine met behulp van taalkundiges en Bybelvertalers. Semantieke diskoers analisering van dele wat ʼn geheel vorm in die Bybel is die betroubaarste metode van Interpretasie van die Bybel, wat sê die Bybel, en nie jou hedendaagse pous nie.

Dan is daar nog nommers, idiome, allegorie, gelykenisse, skaduwees, beelde, prentjies en tipes wat betekenisse oordra wat God ruimtelik vir ons gebruik om waarhede te begryp en vir ander om nie te begryp nie.

Mar_4:34  en sonder gelykenis het Hy tot hulle nie gespreek nie; maar afsonderlik het Hy vir sy dissipels alles uitgelê.

Hoe Gebruik God Simboliek?

Allegorie is ʼn storie met ʼn dieper geestelike betekenis en bestaan uit simbole of metafore soos in Pilgrim’s Progress, Christiaan wat sy pak swaar dra en soek waar om dit neer te lê, simboliseer die sondelas. In Gal. 4:24 is Isaac die vrye en Ismail die slaaf, waar Isaac die verbondskind van die geloof sonder werke en vry van die wet aandui. Ismail die Kind van Hagar; die slaaf, die ongelowige en onder die vloek van die wet.

Natan, die profeet in 2 Sam 12:1 kom met sy pragtige maar kragtige morele fabel van die ooi-lam en vertel vir Dawid van die ryk man met baie skape en die arm man met een skaap wat die ryk man neem om sy gaste te vermaak. Dawid wil die man om die lewe bring totdat Natan vir Dawid wys; maar dit is jy wat ʼn ander man se vrou vat en dit nadat Dawid die man laat vermoor het. ʼn Gelykenis is ʼn allegorie wat God gebruik om waarhede duidelik te maak. Dit het die heilige van God (Dawid) weer tot berou oor sy sonde gebring. Dit was nie net die belydenis van ʼn sondaar nie, dit was die belydenis van ʼn heilige verloste mens in die geloof. “Neem nie die Heilige Gees van my weg nie”, het Dawid gepleit. Dan het Dawid ook gesê dat salig is die een wat se sonde vergewe is en dat God dit nie toereken nie en die mens regverdig verklaar. Dawid het besef dat hier nie net onvoorwaardelike ongoddelike vergiffenis is nie maar voorwaardelik. So hoef ons ook nie onvoorwaardelik vergewe nie sonder dat iemand Christelike berou het nie. Die kamstige terapeutiese vergiffenis as jy verkrag of jou naasbestaande vermoor is, is nie goddelik nie. Jy moet sterf vir jou sonde, maar Jesus was die versoeningsoffer vir daardie straf. Hier wys dit so duidelik hoe die kind van God se lewe gaan. Dawid het die vreugde van verlossing ondervind, dit verloor en weer gesoek met berou en dan weer die vreugde gevind. Sonder die verloor daarvan sal jy nie die vreugde kan waardeer nie. Psa 51:12 Gee my weer die vreugde van u heil. Hier bring die allegorie wat die Heilige Gees openbaar aan Dawid ʼn nederige en berouvolle hart. Hierdie verhaal en allegorie bring vir ons, die verlostes, soveel hoop en gee ons soveel moed op ons Christelike wandelpad. Dit is om te beleef hoe begenadig ons is in Jesus Christus. O die dieptes en rykdom van God se genade vir ons! Die simbole is lewend die simbole is die lewende Woord geopenbaar deur die Heilige Gees waar ook al die Gees waai. Joh 3:8  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.

So het God gebruik gemaak van allegorieë, metafore: die Boom van Lewe, Berg, altaar, skaap se bloed, Tempel, Jerusalem, die slang op die kruis wat verhoog word en die wat daarna gekyk het, is genees, wysende na die geestelike genesing wanneer ons met geloof na Jesus op die kruis kyk, die bloed aan die deurkosyne van die Israeliete in Egipte wat hulle teen die dood beskerm het, dit het weer vooruit met ʼn tipe gewys hoe die bloed van die Lam van God ons die ewige lewe skenk, Kanaän die beloofde land, die berg Sion, die see, rots, die sakramente, die besnydenis, die doop, die brood en die wyn. Ons breek die fisiese brood by die Nagmaal, en drink die wyn as herinnering aan Jesus se offer aan die kruis wat ʼn geestelike betekenis het. Katolieke wil dit fisies weer sien en beskou in hulle kannibalistiese waansin dat die brood en die wyn verander in die werklike vlees en bloed van Christus. Ons het egter begrip vir die waarheid agter die simboliese betekenis. Ons weet simbole red nie; maar dit wat die beeld versinnebeeld, verlos.

Ware Vergeesteliking

Vleeslike Israel, was die tipe van die vervulde geestelike Israel, die kerk, die tempel, die koning, die priester, die allerheiligste, was prentjies vir die realiteit wat sou volg op die vervulling daarvan. Die besnydenis as teken van die verbond, iets is verwyder, die besnede hart, die sonde is verwyder, die doop simbool vir vergiffenis en afwassing van sondes, iets is verwyder. Die betekenis bly dieselfde net die teken verander. Dit alles dui op ʼn toekomstige vervulling wanneer Jesus gekom het, Jesus is ʼn geestelike vervulling. In Hom is dit volbring en spreek God die realiteit in die laaste dae in Sy Seun wat die Lam, die Berg, die Rots, die Manna, die Tempel, die Tabernakel, die Altaar, die Jerusalem, die ware Israel waarin die Kerk verborge is getoonbeeld het, om maar enkeles te noem. Dit is vergeesteliking en tereg word die gereformeerdes beskuldig dat ons dit vergeestelik, al die letterlike simbole dui op ʼn dieper betekenis. Dit is onbegryplik dat literalisme nie die vervulling van die tipes kan insien nie, en wil weer ʼn altaar bou, weer ʼn tempel, weer ʼn koninkryk, weer offerandes bring, weer Dawid se grondgebied hê, Dawid as koning hê terwyl Jesus as Mede regeerder daar is. Wat God vernietig het wil diegene dit weer herbou, watter dwaasheid. Daaroor is ons onverdraagsaam.

Idiome

Mat_21:21  Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al sê julle ook vir hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die see—sal dit gebeur.

Op die plaas was daar ʼn Sangoma wat rond gegaan het en bome vervloek het wat nooit weer vrugte gedra het nie. Dit is nie wat ons moet doen en hier bedoel word nie. Die berg is ook nie ʼn werklike berg nie of struikelblok of probleem wat ons aanspreek om dadelik opgelos te word nie, dit is ʼn Joodse idioom en die betekenis is om graaf vir graaf die berg te verwyder, geloof is geduldig en God gegewe. Die Joodse Rabbi’s was bekend dat hulle berge verwyder met die grootste moeite, die grootste probleme oplos. Ons ewige Rabbi en ons Helper is daar vir ons en nie ons onskriftuurlike “gesalfde” wat ons neervel in ʼn gees nie en as ons opstaan is ons berg weg nie. Ons lewe in ʼn kitskos en kits oplossings vir ons geestelike probleme tydperk. Dryf die demoon van hebsug uit dan is ek dadelik bevry, nee, dit is graaf vir graaf en as ons vroeg sterwe en daar is nog baie berg oor dan is God se genade genoeg.

Die betekenis van nommers in die simboliek, God se nommers

Die simboliese getal 1000 as voorbeeld dui die duisend jaar, die onbepaalde, maar tog volmaakte tydperk van die kerk aan. Dit is ooglopend soos aangedui. Ons praat nie van die okkulte gebruik van nommers en kodes nie, Nee, die Here het nommers gebruik en dit is simbole om iets te verduidelik net soos die woord skaap. Kyk waar die woord skaap gebruik word en wat beteken die simbool. Kyk waar die nommer 1000 gebruik word en kry die betekenis van die simbool. Kyk na hierdie uitstekende beskrywing van nommers in die Bybel. http://www.mountainretreatorg.net/bible/numbers.html

Neem byvoorbeeld: Deu 7:9 Jy moet dan weet dat die HERE jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte. 1Ch_16:15 Psa_105:8

Dit is ʼn duisend geslagte, dit word eenvoudig figuurlik gebruik om die volledige tydperk van tyd wat God vasstel, nie ʼn letterlike duisend generasies nie. Sy Woord word beveel tot alle generasies, nie net ʼn duisend nie. Maar, God gebruik die getal duisend hier om geestelik konstant te wees om die volheid van tye uit te druk. Net so in Openbaring Hoofstuk 20, waar dit praat van die duisendjarige heerskappy van Christus. Dit is ʼn perfekte voorbeeld van God se numeriese simboliek. Dit beteken die volle tyd van die tydperk van die heerskappy van Christus, die binding van satan, en die res van die dood lewe nie weer tot voor die tweede Opstanding nie. (natuurlik is hy gebind anders sal niemand die evangelie aanvaar nie, dit beteken glad nie dat hy nie meer in diens van God is om ons te toets en vervolg nie.)

Psa_11:5  Die HERE toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet.

Pro_24:16  Want sewe maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk.

Dit is nie die totale tyd van die begin van tye nie, en nie ʼn letterlike duisend jaar nie, maar die volheid van tye tussen die twee gebeurtenisse van die uitstorting van die Heilige Gees tot die wederkoms, die tydperk van die evangelie, waarvan hier gepraat word.

Ons praat van die nommers wat God daar geplaas het, niks meer nie, en werk nie sekere gebeurtenisse se datum uit nie, soos wanneer ʼn Antichris gaan verskyn nie, dit is nie waarvoor die getalle daar is nie soos die literaliste die wanvoorstellings maak nie. Die Gees van Waarheid interpreteer dit vir ons. Die ander interpretasie kan dit nie interpreteer sonder die Gees van Waarheid nie. Ons kan nie nommers ignoreer nie, net soos ons nie elke Alfa en Omega se betekenis kan ignoreer nie want elke jota en tittel sê God; is belangrik in die Woord.

Kom ons kyk na enkele voorbeelde:

Nommer 3: Die drie-enige God.  Nommer 4: Die Aarde (4 windstreke Open 7:1, die 4 lewende kreature, Open 4:6; Die 4 perderuiters, die 4 engele wat die aarde beskadig, Open 7:2.

Nommer 7: Die simbool van volledigheid die totaliteit getal van die Skepping, die 7 mandjies vol krummels het ook ʼn verbintenis met die geestelike begrip. Mar 7:28 En sy antwoord en sê vir Hom: Ja, Here, maar die hondjies eet darem onder die tafel van die kinders se krummels.

Dit is genoeg, die krummels van die Joodse tafel is genoeg om die totale honde (heidene) te voed wat sal kom. Die 7 mandjies van krummels is die simbool van die totale, die wonderwerk van Christus wat Israel voed en daar is genoeg vir hulle en genoeg krummels oor vir die totale aantal Heidene wat die orige sal eet. Dit voed die eerste en die laaste. Dit is slegs deel van die majestueuse geestelike prentjies wat God insluit in Sy Heilige Woord. Dit is waarvan 7 hier praat. Ja die nommer gee uiting aan geestelike taal, gee vir ons hulp vir die betekenis wat dit oordra, die semantiek.

Nommer 12, simboliseer ʼn eenheid soos God se volk. So is 144, 12×12 die ideale volledige en voltooide kinders van God, die verlostes van die Ou en Nuwe Testament. Hierdie is slegs ʼn paar wat ek noem. So is die 144 000 ʼn simboliese getal van die algehele volk van God, sy verlostes dieselfde algehele volmaakte getal verlostes as die menigte genoem in Openbaring. Weereens nie die presiese getal Joodse evangeliste nie soos die literaliste dit wan begryp en toepas nie.

Genoeg van nommers wat betekenisse kommunikeer, kom ons kyk na ander simbole wat in Openbaring gebruik word en wat ons die betekenis kan navors waar dit elders gebruik was in die Bybel. Ek gaan net een voorbeeld noem.

Kleure en Teksture

Daar is baie studies hieroor, slegs een voorbeeld:

Reinheid, verfyning, sonder vlek, geregtigheid, regverdigheid, hemels. Ps. 51:7, Ecc 9:8, Dan 7:9; 11:35; 12:10, Mat 17:2, Mar 9:3, Open 3:4-5; 18; 4:4; 6:11; 7:9; 13-14

Oorwinning-Open 6:2; 19:11; 14

Valse geregtigheid wanneer slegs uiterlik-Mat 23:27, Han 23:3

Teksture soos linne en wol:

Simboliek van Linne

Die linne waarvan klere gemaak was, is simbolies van geregtigheid en beskryf geregtigheid. Linne word van vlas gemaak, wat uit die grond groei wat ʼn prentjie is van God se bonatuurlike genade en voorsienigheid. Dit is ʼn materiaal wat asemhaal, wat gemaklik dra, maar ook ʼn metafoor om die Gees van God te ontvang aangesien dit die Hebreeuse woord is vir gees, Ruach Ha Kodesh, die verkose inspirasie van asem van die Gees.

Wol

Die teenoorgestelde tekstuur metafoor is wol, wat simboliseer werke en offer en geensins tot verbasing nie want dit laat jou sweet en irriteer dit die vel. Dit is maar een van vele afleidings en nie die Alpha en Omega nie.

Prentjie simbole in Openbaring

So ook die simbole in Openbaring, die sterre wat val, die haelstene, die aardbewings, die dier, die hoofde en koppe met krone en wonde, die kerk tipes, die troon, die Lam, die boekrol, die see van glas, elke kledingstuk van Jesus in openbaring. Die Troon, God sit nie op ʼn Troon nie, dit sy soewereine almagtige heerskappy oor Sy geskape kosmos.

Rev 4:3  En Hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius; en rondom die troon was ‘n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos ‘n smarag. :4  En rondom die troon was daar vier en twintig trone, en op die trone het ek die vier en twintig ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad:5  En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en sewe vuurfakkels wat die sewe Geeste van God is, het voor die troon gebrand;:6  en voor die troon was daar ‘n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon vier lewende wesens vol oë van voor en van agter.

Wat beteken dit alles in Openbaring? Ek het verskeie interpretasie saamgevoeg van menigte God vresende kinders van God. Bengel, Hartsenberg, Hendriksen, Charles Alexander, Riddlebarger, Waldron en andere.

Die Jaspis, die sprankelende diamant wat die Heiligheid van God uitbeeld en die bloedrooi sardis wat die regverdige Oordele van God uitbeeld. Deur kleure en edelgesteentes word God uitgebeeld en so aanskou deur Esegiël en Johannes. Beide Esegiël en Johannes het die Troon gesien omring deur die sprankelende reënboog, die teken in die Bybel, vanaf die Vloed, die terugkerende genade na oordeel. Johannes sien die as ʼn smarag van groen, die middel kleur van die reënboog, simbolies die genade van God, die mees rustevolste kleure. Die reënboog; die oordeel is verwyder van die Verbondskinders, die besnedenes van hart. Soos Noag se reënboog sy seën van die beloftes oor almal uitspreek wat saam met hom in die ark was en hulle afstammeling tot die einde van die tye, so sprei die mistieke reënboog van die troon van God sy sagte en vredevolle skittering oor die hele era van die mens se verlossingsdrama wat deur Christus verkry is deur so ʼn groot verlossingsdaad. Die storm is oor vir God se kinders, Christus Staan in die sondaar se plek en die son skyn en die reënboog verskyn.

Die volledige betekenis van die beeld:

http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=142:die-verborgenheid-van-die-troon-deel-3&catid=22:openbaring-geestelike-begrip&Itemid=8

Die saligsprekinge; is nie morele stories nie maar is die inleiding, abstrak of opsomming van Matteus se boek oor die historiese betrokkenheid van God met die mens, sy verlossing, sy lyding en vervolging, dit is die evangelie in ʼn neutedop. http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=129:wat-ons-gereformeerde-geloofstradisie-vir-my-beteken&catid=5:afrikaans&Itemid=18

Simboliese Beskrywing Van Die Kerk.

Die Groot Draak: Satan.

Die Vrou in Openbaring 12 is: Open 12:1 En ‘n groot teken het in die hemel verskyn: ‘n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre;

Skrif verklaar Skrif en ons sal kyk na waar die beeldspraak in die Oue verskyn.

Hooglied van Sal 6:10 Wie is dit wat daar opkom soos die dageraad, mooi soos die maan, rein soos die son, verskriklik soos slagordes met vaandels?

Christene moet, of behoort die lig van die wêreld te wees. Die Patriargiese Kerk kyk na die toekoms soos die môre wanneer die beloofde Messias sal kom. Die vroeë kerk was verborge nog onder die wet maar het gereflekteer wat sou kom, nog nie dag nie, maar soos die maan refleksie verander, maar die Son van geregtigheid het nog nie verskyn nie. Maar die Christelike kerk, so helder soos die son, wys na die groot lig wat skyn in die donker. Die Koninkryk van genade, die evangelie-koninkryk. Skyn soos na ʼn donker nag. Die kerk is gekleed in die son, die Christus, die Son van geregtigheid.

Mat 13:43 Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Isa 30:26 En die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, en die lig van die son sal sewevoudig wees, soos die lig van sewe dae, op die dag as die HERE die breuk van sy volk verbind en die wond gesond maak wat aan hulle geslaan is. 

Hierdie beeld beskryf die Kerk en God se volk perfek, of hulle nou in die Ou Testament of in die Nuwe Testament is, een kerk, een volk, onafgeskei in die geskiedenis, een verlossing en doel, die Bruid van Christus, die Vrou van Jehova, die Dogter van Sion. Die Wet en die Genade. Hierdie verheerlikte vrou wat voor Johannes afspeel soos ʼn toneel aan die firmament van die Geskiedenis, soos die magnetiese gordyne in kleur van die aurora borealis word dit oopgeskuif en die toneel speel af voor Johannes. Dit beeld die verlede en die hede uit van die eeue lange stryd deur die Draak om die vrou te vernietig en te oorwin. Die Vrou word geïdentifiseer as die kerk in sy lang geskiedenis van lyding en vervolging en bewaring deur God.

Kortliks nog ʼn paar voorbeelde:

Die Dier uit die See: Bose heerskappye en politiese strukture wat teen Christus is wat tipes Antichriste is.

Die Hoer van Babilon is diegene in die kerk wat geestelik hoereer met ander en valse evangelies. U kan self ʼn lys maak.

Valse Profeet: Demoniese fenomene en krag wat ʼn valse demoniese gees is

Koppe en Horings: Gewoonlik koninkryke en magte soms heersers.

Sterre: Engele, goed en boos

Son wat verdonker en sterre: Gebruik in die O.T. vir die ineenstorting van aardse magte. Deur te lees waar dit elders voorkom sal ons weet dat die tekens in die hemel en aarde, dit verdonkering van die son en maan eenvoudig profetiese tekens, figure, beelde was van die einde van heerskappye, koninkryke, institute en in hierdie geval het ons ʼn dramatiese verteenwoordiging van die einde van die Ou Testamentiese orde, wanneer die Joodse son in die donkerte sak en hulle maan verdwyn in bloed. Tog nie die sterre wat letterlik val nie Premillennialiste, die kleinste ster is miljoen keer groter as die aarde, net atome sal oorbly.

Meer van simboliek. http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=category&id=22:openbaring-geestelike-begrip&Itemid=8&layout=default

Die Geestelike Vervulling Is Die Realiteit.

Sonder om alles te vergeestelik soos Origen gedoen het en soos die Ou en Nuwe Apostel Kerk doen, en soos wat selfs die Nuwe Hervormers doen nl. die Jesus Seminaar groep soos Sakkie Spangenberg wat die opstanding die hemelvaart as mites beskou is dit die antitese van die gereformeerde sienswyse, is daar tog ʼn ware vergeesteliking wat niemand maar niemand kan ignoreer nie.

In die Ou Testament was alles prentjies en het gewys na die realiteit wat progressief geopenbaar was deur God tot die vervulling daarvan in die koms van Jesus. Ons moet egter die onderskeiding tref tussen ware historiese gebeure sodat ons nie beskuldig word van mitologisering van historiese gebeure soos sommige dit in die Post Christen era dit doen nie, die Skepping in 6 dae nie, soos Noag en die Ark en Jonah en die walvis en Jesus se opstanding nie. Die altaar, die offers, die tempel was prentjies wat gewys het na die realiteit, die geestelike vervulling. Vandag is daar diegene wat deur hulle literalisme weer prentjies wil hê soos kinders wat nie verstaan nie. Hulle wil konkrete, tasbare bewyse hê. Hulle wil die tempel herbou wat afgebreek was, hulle wil die offerandes herstel wat uitgedien en vervul was, hulle wil die grondgebied van Israel herstel wat vervul was met die ewige grondgebied.

Alles verwys na die ewigheid, die ewige lewe, alles is verheerlik. Dit was alles prentjies wat op die Raadsplan van Verlossing in Jesus Christus deur die progressiewe werking van God dui, vanaf Genesis. Nikodemus die lateralis het wedergeboorte verstaan as hergeboorte, net soos die literaliste vandag die koninkryk van die hemele en God beskou as ʼn toekomstige herboude koninkryk vir letterlike duisend jaar op aarde en nie ʼn nuwe geestelike koninkryk wat begin het met sy onderdane met wedergeboorte nie. Kyk maar na die eerste openbaring in Genesis waar God beveel dat die lig in die duisternis moet skyn. Dit was ʼn historiese gebeurtenis en alhoewel dit histories was, het Paulus dit in verband gebring met die ware lig van die evangelie wat die duisternis skei. Historiese gebeurtenisse, die verhale daarvan dui ook op tipes wat in die Nuwe vervul was. Ons dink aan Noag se Ark, die uitverkorenes wat gered was deur water en Jesus die ware Ark. Hierdie roeping van Noag was ʼn tipe van die oproep van die evangelie aan sondaars, Christus is die Ark wat berei is in wie ons alleen veilig kan wees wanneer oordeel kom. “Kom sê die Gees, Kom in die Ark.”

Gen 1:3  En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.

2Co_4:6  Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Gen 1:4  Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;

Dit is nie allegoriese interpretasie van ʼn allegorie nie dit is realiteit wat ons begryp uit daardie allegorie. Die geestelike vervulling is realiteit, die ware letterlike vertolking. Ons kan nou uitsien na hemelse seëninge sonder om aardse prentjies daarvan te hê en ons vra: mense wees nugter en word wakker. Dit is die verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, die Oue was prentjies, tipes, skaduwees en simbole, maar in die Nuwe was dit vervul. Ons het nie meer die skaduwees nodig nie na die vervulling nie, of die simbole nie; maar geestelike realiteit wat die antitese is van letterlike realiteit wat na die vervulling geestelike realiteit na Jesus Christus onse Here gewys het.

Na die reformasie waar geestelike insig vervaag het, het ʼn nuwe teologie verskyn met die promoveerdes soos Schofield, Walvoord, Johan Malan, John Hagee en die afgestorwene Dave Hunt die skaduwees letterlik begryp en ʼn letterlike duisend jaar wil stig wat baie volgelinge in die desepsie het en dit populêr gemaak het met fiksionele media soos “The Rapture” kultus. Ja, dit is dwaalleer en ʼn kult.

Ek gaan dit met herhaling verduidelik sodat dit begryp kan word.

Die prentjies wat God ons gegee het, let wel gegee het nie nog gaan gee of nuwe insig of openbaring nie, was vir ʼn doel sodat ons ʼn voorsmakie kan hê, sodat ons gedagtes gekeer kan word na wat dit beteken. Ons sien brood en wyn, dit is tasbaar, maar ons vra brood en wyn van God om ons geestelik te voed. God gee ons nie ʼn klip as ons Hom brood vra nie, hy gee ons die lewende brood en lewende water om te drink as hy ons lewend maak deur Sy Gees om dan te vra na daardie ewige dinge. Die literalis sal ʼn klip moet verwag en nie brood nie indien hy getrou wil wees aan sy dogma. Die skaduwees wys alles na ewige dinge, die letterlike wat die Here vir ons simbolies en allegories wys; is sodat die mens die ewige dinge kan begryp. God het in gelykenisse gepraat, in allegorieë, om die dinge te begryp. God het neergedaal na ons vlak om vir ons rots, berge, tempels, bome, water, brood, visse en beloofde grond soos Kanaän, die see, die vloed, die ark, die altaar, die Lam se bloed te wys dat die letterlike dinge wys en dit lei ons dan na die begrip dat alles het tot vervulling gekom in Jesus se dood. Dit wys na die realiteit toe, die letterlike beeld se ware betekenis wys na die geestelike vervulling: die ware realiteit. Die geestelike is die realiteit.

Die prentjie wat ons sien en gesien het en deur die Ou Testamentiese profete as konkrete aardse belonings en beloftes wat gegee is wat dui op geestelike vervulling, moet ons nie weer gaan herskep nie, moet ons nie weer tempels gaan bou, altare gaan bou, priesters weer instel, grondgebied weer gaan oorneem nie, Dawid se troon gaan herstel nie, offerandes weer instel nie. Nee!! Israel was ʼn prentjie van die ware Israel, die realiteit se vervulling in die Geestelike Israel. Ons kan nie die prentjie vat, wat letterlik is maar geestelik vervul was in Jesus en nou weer van die geestelike, terug in trurat na die letterlike toe nie. Dit maak glad nie sin nie, inteendeel dit is nie eers rasioneel nie. Kom ons vra die vraag? Is die land Kanaän nie die beloofde land nie, is die beloofde land nie ons Kanaän die ewige erfporsie vir die uitverkorenes nie? Natuurlik was die ʼn tipe, ons weet dit, oor die Jordaan in die ewige lewe. Nou vra ek dan, hoekom wil die mense so graag weer daardie grondgebied letterlik vir Israel hê, wat Sirië, Jordanië, Palestina insluit? Dit is Ikabod, dit is volbring, die realiteit is hier, die geestelike ewige grondgebied wat ons beërwe. Ons is nou gegee die evangelie, die goeie nuus dat ons kyk nou vooruit na hemelse seëninge sonder om die aardse prentjie daarvan te wil hê. Maar, hier is die groot probleem van die Dispensasionele sienswyse, hulle wil in hulle rebellie steeds die prentjie sien, steeds die prentjie aanbid, steeds die goue kalf instel, die letterlike sonder dat hulle die realiteit van die geestelike, die ware vervulde kan omhels. Hulle wil wat God vernietig het weer opbou. Ons het nie meer simbole nie maar realiteite, daar gaan nie weer ʼn aardse koningskap wees van ʼn sekere tydperk nie want dit is vervul in Jesus die Christus, die almagtige wat regeer na Sy opvaring na die Hemel om te sit aan die regterhand van God en om te kom oordeel oor die lewende en die dode en nie om op die aarde te kom regeer nie.

Laaste Gedagtes.

Moet nie die Gereformeerdes valslik beskuldig dat hulle alles vergeestelik of allegories interpreteer nie. God het self al die letterlike voorbeelde vervul in die geestelike, die realiteit, niemand kan daarteen stry sonder om sy geestelike gebrek aan insig te openbaar nie. God sê self alles is volbring op die kruis en daar kan nie teruggegaan word nie sonder om eers die gedagte te koester dat skaduwees weer ingestel gaan word nie, NIE EERS TYDELIK in die sogenaamde duisendjarige vrederyk nie en sodoende godslasterlike uitsprake te hê nie, God se Naam ydellik te gebruik nie. So ʼn aardse koninkryk sal nooit realiseer nadat die hemelse koninkryk gekom het nie. Ons het dit dan gesien, ons het dit binnegegaan, (Joh 3:3-5)met die wedergeboorte in Jesus die ware Israel van God, God se volk, God se skape uit alle nasies ingesluit die Joodse gelowiges in Christus. Of, het jy dit dan nie binne gegaan nie en kan dit nie sien nie! Net soos Nikodemus dit letterlik gesien, terug in die baarmoeder, net so is die Premillennialiste, terug na die letterlike tipes sonder om die geestelike te ervaar en te sien. Hier is John McArthur een van hulle, ʼn goeie eksegeet? of nee, maar sonder die waarheid van geestelike insig.

Ons lewe in die tydperk in afwagting op die wederkoms soos ons vir Christus gesien opvaar het so gaan ons Hom sien met sy wederkoms en die basuine hoor, (God se aankondiging) wat ons nou verwag en gedeeltelik gerealiseer is sal dit dan volkome wees. Dit is gedeeltelik gerealiseer met ons wedergeboorte, maar dit word volkome gerealiseer met ons dood en met die Wederkoms indien ons dan nog in die lewe gevind word om in ʼn oomblik verheerlik te word.

In die Ou Testament was die wet geskryf op kliptafels vir vleeslike Israel. Dit was onpersoonlik en onmoontlik om dit te volg. In die Nuwe is die wet persoonlik, in ons deur die Here geskryf vir almal wat glo en dit is die Here wat ons die genade gee om dit te volg.

Jer 31:33  Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. 

Jer 31:34  En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. 

Dit is tog die nuwe verbond, dit is die nuwe gees, die wedergeboorte in die geestelike koninkryk in, die nuwe verbond is sinoniem met die koninkryk van die hemele en God. “Ek sal vir hulle ʼn God wees, en hulle sal vir My ʼn volk wees.”

Rom 8:14  Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God. Almal, wat wedergebore is uit alle familie van die mens in God se ewebeeld geskape van een oorsprong, een Eva en Adam volwasse geskape, die saad van Abraham in geloof wat die nuwe hart gegee is.

Rom 8:15  Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! 

Ons het nie weer daardie kliptafels met die wet nie, ons het nie meer daardie klipaltare vir ons offerandes vir ons sonde nie, ons het nie meer ʼn hart van klip nie, ons het nie meer ʼn menslike priester wat met diere bloed ons sonde bedek en ons nog in die hande en wraak van die lewende God is nie, ons is versoen met die vervulling daarvan wat nie weer ingestel gaan word nie, ons het ʼn middelaar wat ewig is en die muur wat alle nasies verhinder het in die verlede om aan Israel te behoort is nou afgebreek. Gal 3:28.

Rom 8:16  Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; Die evangelie van die Nuwe verbond maak ons gewete vry en vul ons hart met vreugde. 

Die wat ore het om te hoor, hoor.

Nico Engelbrecht

Genade Alleen.